GeoTask vă ajută să optimizați rutele de livrare pe baza Google Maps, inclusiv estimarea traficului. Comunicarea directă cu angajații din teren prin intermediul aplicației mobile vă permite să previzualizați stadiul actual al planului și să efectuați rapid corecțiile necesare. Colectarea de informații din teren este facilitată de o gamă largă de opțiuni: fotografierea, crearea de note vocale și completarea formularelor online.

 

Aplicația Dispecer

Instrumentele disponibile permit dispecerului să gestioneze sarcinile și să monitorizeze progresul lucrărilor. Poziția curentă a angajatului și starea lucrării sunt vizualizate pe hartă cu o pictogramă și o culoare distinctă.

Aplicația Mobilă

Lucrătorul din teren are acces la lista curentă de sarcini. Fiecare sarcină este descrisă și conține informațiile necesare pentru finalizarea acesteia. De asemenea, sarcina are propriul “life cycle”, astfel încât dispecerul să poată urmări progresul

 Suport pentru Planificare

Programarea sarcinilor

Opțiunile GeoTask permit planificatorului / dispecerului să adauge sarcini, să stabilească termene limită și să urmărească progresul lucrării. Atribuirea de sarcini angajaților este disponibilă în două moduri: manuală sau automată.

Programarea întâlnirilor

Aplicația prezintă sloturile de timp disponibile, ceea ce facilitează programarea întâlnirilor cu clienții.

Optimizarea alocării sarcinilor

Dispecerul, chiar dacă alocă manual sarcinile, poate alege între alte două moduri automate: “minimizarea utilizării resurselor” și “balansarea volumului de lucru”. Optimizarea se bazează pe disponibilitatea resurselor, locația sarcinilor și termenele limită.

Monitorizarea progresului execuției sarcinilor 

Dispecerul vede poziția curentă a angajatului pe Google Map și îi poate urmări statusul: “online”, “offline”, “pe drum” sau “lucrează”. În funcție de tip, sarcinile sunt prezentate ca pictograme. Culoarea pictogramei indică starea activității.

Parametri cantitativi

Sarcinile alocate angajatului sau unui vehicul pot fi combinate prin parametrii cantitativi. Definim valori în detaliile sarcinii și apoi se desemnează angajatul sau vehiculul pentru a prelua activitatea respectivă.

Competențe și calificări

Fiecare sarcină este descrisă de competențele și calificările necesare pentru a le realiza. În plus, fiecare profil al lucrătorului mobil include o listă a competențelor sale individuale. Sarcina este atribuită atunci când cerințele și profilul lucrătorului corespund. 
 

Suport pentru Lucrătorul Mobil 

Lista curentă de sarcini

Sarcinile sunt prezentate ca o listă. Modificările în starea lor sunt vizibile ca notificări sau etichete de sistem.

Detalii sarcini

După selectarea unei sarcini din listă puteți să revedeți detaliile acesteia: adresa, data finalizării, informațiile de contact, atașamentele.

Ciclul de viață al sarcinii

Activitățile efectuate în teren sunt înregistrate prin modificarea stării și trimise prin aplicația mobilă. Aplicația înregistrează, de asemenea, timpul la schimbarea stării lucrării.

Notificări

Noile sarcini și notificările privind schimbările de stare sunt disponibile pe dispozitivele mobile.

Note și atașamente

Crearea de notițe sub formă de text și imagini face ca raportarea să fie mult mai ușoară.
Dispatcher’s view
Mobile worker’s view

Formulare

Sarcina poate include orice formular creat de planificator / dispecer. Datele sunt colectate în timpul lucrărilor pe teren pe dispozitivele mobile și apoi transferate în sistem.  

GeoTask – alte funcționalități

Șabloane sarcini

Sarcini recurente

Definire zone de lucru

Suport configurare formulare

Programare întâlniri

Raportare timp lucrat

Suport servicii Google Map

Import sarcini din fișier

Import catalog clienți/locații din fișier

Aplicație implementată în cloud sau on-premise

Adăugare atașamente

Integrări