Aplicația pentru Dispecer

Dispecerii pot gestiona cu ușurință sarcinile și pot monitoriza progresul activității. Poziția actuală a angajatului și starea activității sunt vizualizate cu o pictogramă și o culoare distincte pe hartă.

Vedeți care sunt funcționalitășile aplicației dispecerului

Aplicația tehnicianului mobil

Tehnicienii de teren au acces la o listă de sarcini actualizată. Fiecare sarcină oferă informații care descriu activitatea care trebuie făcută. Actualizarea stării sarcinii în teren este imediat vizibilă pentru dispecer.

 

Vedeți care sunt funcționalitățile aplicației mobile pentru tehnicieni

Suport pentru Dispecer

Programarea sarcinilor

Funcționalitățile GeoTask permit dispecerilor să adauge sarcini, să stabilească termene limită și să urmărească progresul lucrărilor. Atribuirea de sarcini tehnicienilor se poate face în două moduri: manual sau automat.

Programarea întâlnirilor

Aplicația arată intervalele de timp disponibile, facilitând programarea întâlnirilor cu clienții.

Optimizarea alocării sarcinilor

Dispecerul, chiar dacă alocă manual sarcinile, poate alege între alte două moduri automate: “minimizarea utilizării resurselor” și “balansarea volumului de lucru”.

Optimizarea se bazează pe disponibilitatea resurselor, locația sarcinilor și termenele limită.

Monitorizarea progresului execuției sarcinilor

Dispecerul vede poziția curentă a angajatului pe Google Map și îi poate urmări statusul: “online”, “offline”, “pe drum” sau “lucrează”. În funcție de tip, sarcinile sunt prezentate ca pictograme. Culoarea pictogramei indică starea activității.

Parametrii cantitativi

Sarcinile alocate angajatului sau unui vehicul pot fi combinate prin parametrii cantitativi. Definim valori în detaliile sarcinii și apoi se desemnează angajatul sau vehiculul pentru a prelua activitatea respectivă.

Competențe și calificări

Fiecare sarcină este descrisă de competențele și calificările necesare pentru a le realiza. În plus, fiecare profil al lucrătorului mobil include o listă a competențelor sale individuale. Sarcina este atribuită atunci când cerințele și profilul lucrătorului corespund.

Suport pentru tehnicianul mobil

Lista curentă de sarcini

Sarcinile sunt prezentate ca o listă. Modificările în starea lor sunt vizibile ca notificări sau etichete de sistem.

Detalii sarcini

După selectarea unei sarcini din listă puteți să revedeți detaliile acesteia: adresa, data finalizării, informațiile de contact, atașamentele.

Ciclul de viață al sarcinii

Activitățile efectuate în teren sunt înregistrate prin modificarea stării și trimise prin aplicația mobilă. Aplicația înregistrează, de asemenea, timpul la schimbarea stării lucrării.

Notificări

Noile sarcini și notificările privind schimbările de stare sunt disponibile pe dispozitivele mobile.

Note și atașamente

Crearea de notițe sub formă de text și imagini face ca raportarea să fie mult mai ușoară.

Formulare

Sarcina poate include orice formular creat de planificator / dispecer. Datele sunt colectate în timpul lucrărilor pe teren pe dispozitivele mobile și apoi transferate în sistem.

Vedere Dispecer
Vedere Tehnician

GeoTask – alte funcționalități

Șabloane sarcini

Sarcini periodice

Definire zone de lucru

Suport formulare configurabile

Implementare în Cloud sau on-premise

Adăugare atașamente

Integrări

Programare întâlniri

Suport servicii Google Maps

Import catalog clienți/ locații din fișier

Import sarcini din fișier

Raportare timp lucrat